„V podzimní pilotní emisi jsme si vyzkoušeli, že systém funguje, a nyní jej můžeme rozvíjet. Proto nyní okruh zájemců rozšiřujeme o celou řadu neziskových subjektů, kterým nabídneme stejnou možnost investice, jakou mají velké finanční skupiny a od loňského podzimu i domácnosti,“ sdělil ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Pilotní emisi spořicích státních dluhopisů v roce 2011 si mohly pořídit pouze domácí nebo zahraniční fyzické osoby, občanská sdružení, odborové organizace, nadace nebo nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, registrované církve nebo náboženské společnosti.

Dluhopisy pro města nebo vysoké školy

U tří typů dluhopisů, které se nabízely už na podzim, a to krátkodobý diskontovaný, pětiletý kuponový a pětiletý reinvestiční, tak bude podle Jakoba okruh možných upisovatelů rozšířen o veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, kraje, města, obce či dobrovolné svazky obcí nebo zdravotní pojišťovny. Dalšími možnými zájemci mohou být stavovské komory nebo veřejnoprávní instituce typu České televize či Českého rozhlasu.

„V případě nového protiinflačního dluhopisu bude okruh možných upisovatelů naopak omezen pouze na fyzické osoby nebo občanská sdružení fyzických osob,“ doplnil Jakob.

Na podzim ministerstvo předpokládá vydání další emise v podobném objemu jako na jaře, tedy opět v rozmezí deseti až dvaceti miliard korun.