S přijetím eura rozhodně nesouhlasí těsná nadpoloviční většina (51 procent) Čechů, čtvrtina dotazovaných je spíše proti. Naopak pouhých pět procent dotázaných si rozhodně přeje zavedení společné evropské měny, 14 procent je tomu nakloněno jen částečně.

Souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, aby bylo za menu CR prijato euro?

Dotazovaní odpovídali CVVM na otázku Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s tím, aby bylo za měnu ČR přijato euro?

FOTO: David Ryneš, Novinky

Oproti loňskému červnu, kdy byl podobný průzkum proveden naposledy, se počet odpůrců eura zvýšil o osm procentních bodů. Názorové rozložení se tak podle CVVM prakticky vrátilo na úroveň loňského dubna. Jedná se však téměř o pětinový nárůst vzhledem k roku 2010 a o bezmála 30procentní nárůst k roku 2009.

„V delším časovém vývoji pak je patrné, že mezi lety 2001 a 2011 došlo k převrácení většinových preferencí, když do roku 2005 zřetelně převažoval souhlas se zavedením eura jako měny v ČR, v letech 2006 až 2009 byly podíly souhlasu a nesouhlasu vyrovnané a v roce 2010 poprvé zřetelně převážil nesouhlas, což se v následujícím období dále výrazně prohloubilo,“ komentuje výsledky CVVM.

Zatímco mezi odpůrci eura jsou převážně starší lidé s nižším vzděláním a levicovou politickou orientací, mezi těmi, kdo by novou měnu přivítali, jsou zejména mladší lidé s vyšším vzděláním a vyšší životní úrovní, hlásící se k pravicovým nebo středopravicovým stranám.