Počet takto „potrestaných“ odpovídá přibližně dvěma procentům řeckého obyvatelstva. Dluhy zatížené Řecko zjistilo podvody během kontroly ohledně vynakládání finančních prostředků. Mezinárodní věřitelé totiž na jihoevropskou zemi tlačí v souvislosti s úspornými opatřeními, která mají přispět ke snížení rozpočtového deficitu.

Vláda zastavila platby rodinám, které nadále dostávaly důchody za své mrtvé příbuzné, zejména v důchodovém věku. Totéž se týkalo majetných Řeků, kteří se vydávali za chudé.

„Byli přichyceni při kontrole a stát po nich bude požadovat, aby neoprávněně nabyté peníze vrátili,“ sdělil úředník ministerstva práce pod podmínkou anonymity. Škrty, jež provádí vláda od loňského září, by podle něj měly přinést roční úspory až 800 miliónů eur (asi 20 miliard korun).

Senioři se bouří

Řecko již snížilo důchody v průměru o 25 procent, aby srazilo náklady v rámci štědrého systému sociálního zabezpečení. Tento krok pochopitelně popudil tamní seniory a vyvolává hlubokou nespokojenost s prosazovanými úspornými opatřeními ze strany Evropské unieMezinárodního měnového fondu. Důchodci tvoří asi čtvrtinu z 11 miliónů řeckých obyvatel a důchody představují jednu z hlavních zátěží pro státní kasu.

Řeckou ekonomiku rovněž podlamuje vysoká míra nezaměstnanosti, která se dostala k téměř 22 procentům.