„Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie se v současné době neuplatňuje žádná smlouva o zamezení dvojímu zdanění, což má negativní dopad na vzájemné hospodářské vztahy mezi oběma státy,“ připomněl Jakob.

Sjednání uvedené smlouvy má zvýšit právní jistotu případných investorů obou států. Podle mluvčího jde o smlouvu komplexní, upravující zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech příjmů.

„Smlouva umožňuje řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy, výměnu informací v oblasti daní všeho druhu a pojmenování a napomáhá rovněž při zamezení případných daňových úniků a podvodů,“ dodal Jakob s tím, že při této příležitosti byly rovněž prodiskutovány aktuální ekonomické otázky a možnosti rozšíření vzájemné spolupráce.