Indikátor spotřebitelské důvěry se v dubnu meziměsíčně mírně zvýšil a v meziročním srovnání je i nadále značně nižší. „Ze šetření mezi spotřebiteli v dubnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců mírně snížily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace i ze zhoršení jejich vlastní finanční situace,“ informoval ČSÚ.

V průmyslu se v dubnu hodnocení současné celkové ekonomické situace mírně snížilo, podobně i hodnocení současné celkové a zahraniční poptávky. Hlavní bariérou růstu produkce je opět nedostatečná poptávka, uvádí ji téměř polovina respondentů.

Ze šetření o investiční činnosti vyplývá, že po mírném růstu v roce 2011 očekávají respondenti ve zpracovatelském průmyslu pro rok 2012 růst investic. Půjde přitom převážně o obnovu výrobních zařízení, méně pak o rozšíření výrobních kapacit a pořízení nových technologií.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v dubnu meziměsíčně zvýšilo, stejně tak i hodnocení celkové poptávky. Respondenti očekávají mírný pokles ve stavební činnosti a rovněž i snížení zaměstnanosti.