Dne 8. dubna nastoupil Bohatý v Brně do mezinárodního rychlíku. Měl namířeno do Bělehradu, ale jeho cesta skončila už ve slovenském městě Nové Zámky. Na české straně mu totiž průvodčí neorazítkoval elektronickou jízdenku, která je bez razítka v zahraničí neplatná.

„Nasedl jsem do vlaku, ani jsem se nenadál a byli jsme na Slovensku. Průvodčímu jsem ukázal elektronickou jízdenku a bylo mi řečeno, že je neplatná, protože na ní nebylo razítko českého průvodčího,“ uvedl Bohatý.

Cestující se snažil průvodčímu vysvětlit, že jízdenka je vydaná na jeho jméno, na vlak, v němž se veze, a na den, kdy cestuje. „Předložil jsem mu i průkaz totožnosti. Vysvětloval jsem, že český průvodčí nepřišel a ani jsem ho nikde neviděl,“ dodal Bohatý.

Ze Slovenska autostopem

Slovenský průvodčí trval na tom, že cestující si musí koupit novou jízdenku. Když to Bohatý odmítl, průvodčí ho za asistence železniční policie vysadil z vlaku. Do Bělehradu se nakonec dostal autostopem.

Železniční společnost Slovensko a České dráhy (ČD) uznaly, že v tomto případě mělo být vyvedení z vlaku až krajní možností.

„Pokud má cestující zakoupený doklad Sporo Ticket Europa, je povinný si ho ještě před překročením státní hranice nechat označit vlakovou četou Českých drah,“ uvedl mluvčí ČD Petr Pošta. Toto upozornění je napsané na zadní straně dokladu. Problém je v tom, že identifikační údaje včetně čárového kódu může ověřit pouze český průvodčí, který svým razítkem potvrdí pravost jízdenky.

Podle mluvčí Železniční společnosti Slovensko Jany Grešnerové postupoval slovenský průvodčí správně, protože elektronický doklad nepotvrzený českým průvodčím je považovaný za neplatný.