"Hospodářský výsledek je tvořen z 85 procent z naší hlavní podnikatelské činnosti. Na rozdíl od minula jsou významně potlačeny výnosy z prodeje majetku a finančních operací," sdělil Sýkora.

Podle něj loňský hospodářský výsledek pozitivně ovlivnilo i kvalitní nastavení tendrů na těžbu dřeva ve státních lesích.

LČR obhospodařují více než 1,3 miliónu hektarů lesních pozemků ve vlastnictví státu, což je zhruba polovina všech lesů na území ČR.