Sada odlivek s potiskem, který výrazně zasahuje do okraje pro pití, byla zabalena v průhledném plastovém sáčku po šesti kusech. Na sáčku je přilepena etiketa s uvedením firmy Rico Art jako dovozce a distributora pro Českou republiku a Slovensko včetně loga firmy, e-mailového a telefonického spojení a webových stránek firmy. Výrobce se zjistit nepodařilo.

„Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto skleničky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy, olovem a kadmiem, a následně k jejich průniku do organismu člověka,“ sdělila zástupkyně hlavního hygienika ČR Viera Šedivá.

Toxicita kadmia je vysoká a hromadí se zejména v ledvinách a játrech. Negativně ovlivňuje biochemické pochody v lidském organismu. Olovo způsobuje poškození ledvin, jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. „Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod,“ doplnila Šedivá.