"Doposud jsme respektovali dohodu s ministrem dopravy Pavlem Dobešem z letošního ledna, že se v kauze D47 zdržíme vzájemných mediálních útoků. ŘSD v čele s René Porubou se ale evidentně necítí být touto dohodou vůbec vázáno," vysvětlil postup Eurovie její generální ředitel Martin Borovka. Navíc problém se zvlněním dálnice lze podle něj velmi rychle technicky vyřešit.

"Místo toho jsme nuceni čelit dlouhodobé mediální kampani," dodal.

"Vnímáme to jako další snahu zastrašit nás při reklamačním řízení," reagoval René Poruba, který je pověřený řízením ŘSD.

"Pan Borovka si může za peníze akcionářů dovolit skutečně vše, my v této pozici nejsme. Skládky, suť a vlnící se dálnice. Stát byl a je poškozen daleko více. Je to evidentní snaha zastrašit a odvést pozornost od skutečného problému," uvedl Poruba.

Upozornil také na to, že při reklamačním řízení spoléhá Eurovia na rozhodčí doložku, aby věc řešili rozhodci, a brání se tím předání obecnému soudu.

ŘSD: Stát platil za něco jiného, než bylo dodáno

Úsek dálnice v délce 8,5 kilometru postavilo za 4,3 miliardy Kč konsorcium firem v čele se společností ODS-Dopravní stavby Ostrava, jíž v roce 2009 převzala Eurovia CS. První reklamaci kvůli zvlnění dálnice ŘSD společnosti poslalo na jaře 2008, tedy první zimu po jejím dokončení. Eurovia spolu s ŘSD poté zkoumala důvody, proč se povrch komunikace vlní. Podle Eurovie jsou potíže způsobené tím, že použitý materiál je chemicky nestabilní a postupně v něm nastávají chemické reakce. ŘSD tvrdí, že Eurovia použila jiný materiál, než byl ve smlouvě. Podle Eurovie si ale tento materiál ŘSD objednalo.

ŘSD před týdnem oznámilo, že získalo klíčový důkaz - znalecký posudek, podle kterého stát celou dobu platil za něco jiného, než je dodaná ocelárenská struska. "Posudek potvrzuje, že stát byl Eurovií uveden v omyl tím, že po celou dobu hradil zcela něco jiného, než mu bylo dodáno. Státu bylo fakturováno podle původní nabídky, která ocelárenskou strusku nepřipouštěla," uvedla mluvčí ŘSD Martina Vápeníková. Podle Eurovie jde o manipulaci s odborným názvoslovím.

"Eurovia CS postupně jasnými důkazy vyvrátila tvrzení, že v násypovém tělese dálničního tělesa inkriminovaného úseku D47 je odpad, že údajně nebyly dodrženy technologické postupy, resp. že chybí některé z vrstev násypového tělesa či jsou ve špatném pořadí, případně že nebyly vedeny stavební deníky. Doložila také povolení k využití ocelárenské strusky a vysvětlila, že nedošlo k žádnému obohacení při jejím využití," sdělila dnes mluvčí Eurovie Petra Kučerová.