Jde například o pojištění pro případ smrti nebo dožití, pojištění prostředků na výživu dětí, důchodové pojištění a pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem některého z výše uvedených pojištění.

Podle typu jej dělíme na rizikové, kapitálové a na investiční. Rizikové pojištění má v sobě zabudovánu pouze čistě pojistnou složku. Naproti tomu kapitálové a investiční životní pojištění obsahují kromě pojistné složky i složku spořicí.

Předčasné zrušení je vždy ztrátou

Každý, kdo uzavírá nějaký druh životního pojištění, by měl přesně vědět, co mu přinese, tedy co od něho může očekávat. Tím se předejde zklamání a předčasnému zrušení smlouvy, které prakticky vždy znamená pro člověka ztrátu. Každý by měl počítat s tím, že životní pojištění především chrání, když pojištěný zemře. S převratnými výnosy proto nikdy, a to ani u investičního životního pojištění, nepočítejte. Následky neuváženého uzavření životního pojištění ukazuje příběh, který stručně popíšeme, protože je velmi poučný.

Jeden muž, nazvěme ho pan Důvěřivý, si v roce 1999 pořídil u zprostředkovatele kapitálové životní pojištění. Zde udělal svou první chybu, neboť jej v podstatě nepotřeboval.

Byl totiž svobodný, bezdětný, bez úvěrů. Pořídil si jej s představou, že jde o spořící produkt, což není pravda.

Kapitálové pojištění sice vytváří i prostředky pro případ, že se pojištěný dožije sjednaného věku, ale jeho hlavním smyslem je zabezpečit rodinu pro případ smrti pojištěného, což samozřejmě nemůže být zadarmo. Většinu úložek tak v prvních letech „spotřebuje“ pojistná ochrana.

Důvěřivý ale žil v jiných představách. Protože nebyl spokojen s průběžnými výsledky, po 6 letech se rozhodl smlouvu zrušit. Na účtu mu zbylo z celkově zaplacených 100 000 korun pouze 46 000 korun.

Následně si Důvěřivý pořídil investiční životní pojištění. Opět do něho vkládal naděje jako do spořicího nástroje.

Poradci šlo hlavně o provizi

Poradce ho v tom podpořil, protože mu nasliboval zhodnocení 18 % p. a. Již toto mělo Důvěřivému napovědět, že tu něco nehraje, neboť v roce 2005, kdy se odehrál tento příběh, dosahovaly tak vysokého výnosu pouze výrazně dynamické akciové investice, a to ještě ne pravidelně. Po pěti letech, kdy se zákonitě vše vyvíjelo úplně jinak, než byly původní představy, pan Důvěřivý smlouvu opět zrušil. Z celkem vložených 100 000 Kč získal po pěti letech zpět 52 159 korun.

Investiční životní pojištění je totiž také rezervotvorné pojištění, s výplatou pojistné částky v případě smrti nebo při dožití konce pojištění. Možnou výhodou tohoto životního pojištění je to, že může ovlivnit, do jak rizikových podílových fondů budou jeho peníze investovány, ale na druhé straně nese i riziko výsledného výnosu. Ten může být i záporný.

Velkou chybou bylo, že totálně selhal poradce. Klientovi investiční životní pojištění představil výlučně jako spořící produkt. Pan Důvěřivý mu sedl na lep úplně dokonale. Zarážející je, že se nedokázal poučit ani z prvního pojištění.