„Lidé jsou většinou méně šťastní, když srovnávají: čím vyšší příjem má skupina, do které patří, tím se cítí hůř. U mladých lidí tomu ale tak není,“ podotkl profesor Feliz FitzRoy z Univerzity St. Andrews, jeden z autorů studie Zatím dobré: Věk, pohlaví, štěstí a relativní příjmy uskutečněné v Německu.

Když totiž mladí zaměstnanci vidí, že jejich kolegové jsou lépe placeni a daří se jim, může je to motivovat k vytyčení si budoucích cílů a tím je učinit šťastnějšími. Vědí, že mají podobné šance uspět jako jejich spolupracovníci. Efekt ale platí jen do zhruba 45 let věku, pak už je tato situace deprimující, protože zbývá relativně málo času kolegy dohnat.

„Studie zdůrazňuje, jak moc jsou pro mladé lidi důležité ambice,“ podotkl FitzRoy podle deníku The Daily Telegraph s tím, že nejvíce se na jejich sebevědomí podepisuje špatná hospodářská situace. „Vynucené šetření ambice systematicky ničí. Když se absolventům podaří nějakou práci vůbec najít, většinou neodpovídá jejich kvalifikaci,“ vysvětlil.