V kategorii strojů a dopravních prostředků přebytek v únoru vzrostl o 12,9 miliardy korun a v případě polotovarů a materiálů se zvýšil o 2,2 miliardy korun. U průmyslového spotřebního zboží vzrostl o 1,7 miliardy korun a shodně o 0,1 miliardy korun u nápojů a tabáku a surovin.

Deficit se v únoru naopak prohloubil u chemických výrobků o 1,9 miliardy korun a u minerálních paliv o 0,2 miliardy korun. Záporné saldo obchodu s potravinami a živými zvířaty, které v únoru činilo 2,1 miliardy korun, zůstalo na stejné úrovni jako o rok dříve.

Vývoz strojů a dopravních prostředků se v únoru meziročně zvýšil o 15,7 procenta (18,5 miliardy korun). Vývoz silničních vozidel vzrostl o 8,2 miliardy korun, strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu o 2,5 miliardy korun a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů a výpočetní techniky shodně o 2,2 miliardy korun.

Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků v únoru meziročně stoupl o 6,6 procenta, což odpovídá nárůstu o 5,6 miliardy korun. Z toho největší přírůstek vykázal dovoz silničních vozidel o tři miliardy korun a strojních zařízení pro určitá odvětví průmyslu o 1,4 miliardy korun. Pokles dovozu statistici zaznamenali u telekomunikačních zařízení, a to o 1,1 miliardy korun.

Dovoz minerálních paliv letos v únoru meziročně vzrostl o 16 procent, tedy o 3,5 miliardy korun. Dovoz ropy vzrostl v hodnotovém vyjádření o 25,7 procenta a v naturálním klesl o 3,1 procenta. Dovoz zemního plynu byl v hodnotovém vyjádření o 4,5 procenta vyšší a v naturálním se snížil o 25,8 procenta.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU vykázala v únoru přebytek 60,2 miliardy korun, který byl meziročně o 6,9 miliardy korun vyšší. Se státy mimo EU skončila únorová bilance deficitem 31,5 miliardy korun, tedy meziročně o 8,2 miliardy korun méně. Schodek se snížil v obchodě s Ruskem a Čínou. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem, Británií, Spojenými státy, Francií, RakouskemSlovenskem. Deficit se naopak prohloubil v obchodě s Koreou a pokles kladného salda zaznamenal v únoru obchod s Itálií.