„Havárií byly postiženy i poslední zálohy systému, takže kompletní sadu dat již nelze obnovit,“ sdělila agentura (GA ČR) v prohlášení s tím, že na přesné identifikaci příčin se stále pracuje. Vyhlášení nových veřejných soutěží předpokládá agentura v polovině letošního května, aby financování nových projektů v roce 2013 mohlo začít co nejdříve.

Agentura vyjádřila lítost nad celou situací, „kterou nebylo možno předvídat ani ji ovlivnit“. Jakákoli dílčí řešení by ovšem podle ní znamenala porušení principu rovné soutěže.

Grantová agentura působí v Česku od roku 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Ročně se o granty GA ČR uchází zhruba 3000 navrhovatelů, z nichž přibližně jedna čtvrtina grant získá.