Nejvíce podání se loni týkalo reklamací, a to celkem 5379. Spotřebitelům vadilo například to, že nemohli odstoupit od kupní smlouvy a dostat zpět peníze anebo že jejich reklamace nebyla vyřízena ve třicetidenní lhůtě. Následovala podání týkající se internetových obchodů (2466) a nekalých obchodních praktik (995).

Oprávněných podnětů a stížností byla loni pětina. Nejvyšší podíl byl vykázán u prohřešků týkajících se pravidel seznámení s cenou, kde byla jako oprávněná vyhodnocena polovina podnětů a stížností. V případě reklamací jich byla více než třetina a u nekalých obchodních praktik, veřejného stravování a internetových obchodů zhruba pětina.

Nárůst stížností a podání ČOI zdůvodňuje tím, že komunikaci lidí s inspekcí v posledních letech výrazně usnadnil internet. ČOI se prý také těší rostoucí důvěře spotřebitelů.

ČOI loni provedla celkem 47 350 kontrol a různé nedostatky našla při třetině z nich. Za zjištěné prohřešky loni inspekce uložila 13 982 pokut v celkové hodnotě 60,2 miliónu korun.

Počet podání, které eviduje ČOI
rok
počet
2005
7002
2006
9243
2007
12 198
2008
15 690
2009
17 009
2010
18 893
2011
20 382
Zdroj: ČOI