„Značné množství potravin bylo s prošlou dobou použitelnosti, s prošlou dobou minimální trvanlivosti a zjištěny byly i potraviny, které měly na povrchu okem viditelné plísně,“ sdělil Kopřiva.

 FOTO: SZPI

Plíseň našli inspektoři dokonce i ve dvou chladicích zařízeních a okamžitě nařídili zákaz jejich používání.

FOTO: SZPI

„Dále bylo uloženo opatření k odstranění nedostatku ve věci nahromaděného odpadu a poškozeného vybavení prodejny,“ dodal Kopřiva s tím, že s kontrolovanou osobou bude zahájeno správní řízení o uložení sankce.