Kolektivní smlouva byla v ArcelorMittal Ostrava uzavřena v březnu 2010 s platností až do konce roku 2012, nyní smluvní partneři vyjednávali mzdové podmínky pro letošní rok. Vyjednávání začalo v prosinci a mělo patnáct kol.

„Dohodli jsme se na navýšení mezd o tři a půl procenta, současně jsme posílili i prémiovou složku mzdy,“ uvedl personální ředitel Jan Rafaj. V případě, že firma překročí plánované výsledky, může být nárůst mzdy ještě vyšší. Podepsaný dodatek se týká i zaměstnanců dceřiných firem ArcelorMittal Energy Ostrava a ArcelorMittal Engineering Products Ostrava.

„Výsledek je vždy kompromisem obou stran. Z některých požadavků jsme museli ustoupit my, z některých musel ustoupit zaměstnavatel. Celkově výsledek za odbory hodnotíme kladně,“ komentoval odborový předák Vítězslav Prak.

Dovolená, odstupné i zvláštní odměny

Zaměstnanci mají podle kolektivní smlouvy nárok na pětitýdenní dovolenou, u vybraných profesí ještě další týden navíc, a zkrácenou pracovní dobu, při odchodu z organizačních důvodů na vyplacení odstupného ve výši až 13násobku průměrného výdělku. Zaměstnanci rovněž mají nárok na zvláštní odměny při odchodu do důchodu a pracovním výročí.

Společnost ArcelorMittal Ostrava zaměstnává 4230 lidí, dohromady s dceřinými společnostmi jich je téměř osm tisíc.