„Třetí a čtvrtý blok Temelína výrazně přispěje k energetické soběstačnosti České republiky. Vše musí důsledně zapadnout do chystané energetické koncepce, a co je důležité, Temelín musí přinést cenově únosnou energii,“ zdůraznil Kuba s tím, že stát za to přebírá zodpovědnost a bere úkoly dostavby Temelína i dálnice vážně.

Jeho slova potvrdil vládní kolega ministr dopravy Pavel Dobeš (VV). „Jasnou prioritou je pro mne co nejrychlejší dokončení D3 spolu s obchvatem Českých Budějovic. Stejně tak považuji za důležitou dostavbu 4. železničního koridoru. Tyto stavby mají za cíl zajistit kvalitní dopravní obslužnost kraje a napomohou i zrychlení tempa růstu HDP nejen v tomto regionu,“ uvedl Dobeš.