Zahraničí závazky s původní splatností delší než jeden rok tvoří 70,5 procenta celkové výše dluhu.

Zahraniční dluh vládního sektoru tvoří 25,3 procenta celkové zahraniční zadluženosti. K jeho růstu podle ČNB přispělo zvýšení držby krátkodobých vládních dluhopisů zahraničními investory a čerpání finančního úvěru od Evropské investiční banky (EIB) na rozvoj dopravní infrastruktury.

Zadluženost bankovního sektoru se naopak snížila, jeho podíl na celkové zahraniční zadluženosti Česka byl čtvrtinový. Podle centrální banky poklesl především z důvodu splácení přijatých krátkodobých vkladů a dlouhodobých úvěrů od zahraničních investorů.

Zahraniční dluh ČR - čtvrtletně 2007-2011

Zahraniční dluh ČR - čtvrtletně 2007-2011

FOTO: David Ryneš, Novinky

Devizové rezervy ČNB stouply

Schodek investiční pozice České republiky vůči zahraničí, tedy rozdíl finančních aktiv a pasiv rezidentů ČR ve vztahu k ostatním, ve čtvrtém čtvrtletí 2011 klesl oproti předchozím třem měsícům o 41,6 miliardy korun na 1,895 biliónu korun.

Finanční aktiva se ke konci loňského roku oproti třetímu čtvrtletí zvýšila o 122 miliard korun na 2,565 biliónu korun, a to díky především nárůstu devizových rezerv ČNB a podnikových aktiv tuzemských přímých investorů. Meziročně se finanční aktiva zvýšila o 142,4 miliardy korun.