Vedle příjmů z balíkových služeb se poště dařilo zvyšovat výnosy z elektronických služeb a služeb pro stát. Podle generálního ředitele České pošty Petra Zatloukala je pozitivní, že k dobrému hospodářskému výsledku za loňský rok přispěly i zcela nové služby, jako distribuce novin nebo celní deklarantství.

„Skutečnost, že se stala lídrem balíkového trhu, ukazuje, že podnik dokáže zákazníkům nabídnout kvalitní služby i v oblastech, které jsou léta otevřené plné konkurenci," dodal Zatloukal.

Výši zisku ovlivnila výplata mimořádné odměny 200 miliónů korun, kterou si rozdělili všichni provozní pracovníci za splnění obchodně-provozních cílů. Jde o většinu lidí z 33 200 zaměstnanců pošty.

Rok 2011 byl pro podnik obdobím intenzivních příprav na liberalizaci, pokračoval v optimalizaci logistické sítě a pracovních procesů, investice směřovaly zejména do posilování provozních technologií, datové infrastruktury a také kontaktních míst občanů se státní správou CzechPOINT. Celkem pošta investovala 1,2 miliardy korun, což je zhruba stejně, jako v roce 2010.