Češi, ač jsou více než skeptičtí, jsou přece jen nad průměrem EU. Že Unie dobře zvolila směr, kterým se vydala z krize, si myslí 44 procent z nich. Průměr EU je 38 procent.

EU jde z krize pomocí tzv. Paktu stability, podle něhož mají země brzdit rostoucí schodky rozpočtů. K dohodě se nepřipojily Česká republika a Velká Británie. Kromě toho země eurozóny pomáhají desítkami miliard eur krachujícímu Řecku.

Eurobarometr dále uvádí, že Češi považují pro vývoj Evropy nejdůležitější řešení nezaměstnanosti pomocí modernizace trhů práce. Tento názor zastává 88 procent dotazovaných. Druhou nejdůležitější záležitostí je pro Čechy pomoc chudým a sociálně vyloučeným.

Eurobarometr je série průzkumů veřejného mínění, které zadává sekce analýz veřejného mínění Evropské komise. V rámci průzkumů jsou pravidelně vydávány zprávy o veřejném mínění v různých oblastech týkajících se Evropské unie.