Bakterie listérie mohou vážně ohrozit zdraví; způsobují horečky, nevolnost, zvracení, průjmy, mohou vyvolat i zánět mozkových blan. U oslabených lidí mohou způsobit smrt.

Veterináři našli v uplynulém týdnu i další pochybení.

"V prodejně Masokombinátu Jičín bylo prokázáno, že u některých výrobků nebyl k dispozici doklad o původu zboží," uvedl Duben. Podle něj šlo o tepelně opracované i tepelně neopracované masné výrobky od různých dodavatelů. Zboží nesmí na trh, dokud nebudou předloženy příslušné doklady.

V mlékárně v Čeladné v Moravskoslezském kraji nebyly dodrženy hygienické podmínky při výrobě. "Byla nařízena sanitace, prověření funkčnosti sanitačního řádu a proškolení zaměstnanců," uvedl Duben.

Při kontrole tepelně opracovaného masného výrobku "Mazánkův párek" od brněnského výrobce inspektoři zjistili, že na obalu uvedené tvrzení "vhodný pro bezlepkovou dietu a zvláštní výživu" neodpovídá platné legislativě. "Bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty," řekl Duben.