V porovnání s rokem 2010 tak loni stoupl růst hodnoty vývozu diamantů o 37 procent.

Pokud jde o dovoz ruských diamantů, nejvíce jich směřovalo do Belgie, konkrétně 18,85 miliónu karátů v hodnotě za téměř 2,52 miliardy dolarů. Na druhém místě se umístila Indie s téměř 5,96 miliónu karátů za 590,59 miliónu dolarů, třetí pak Izrael s téměř 3,47 miliónu karátů za 383,78 miliónu dolarů.

Celková ruská produkce diamantů loni činila 35,14 miliónu karátů a země se podílí na světové produkci přibližně 21 procenty.

Naleziště surových diamantů se nachází v Rusku zejména v nepřístupných a nehostinných oblastech nedaleko polárního kruhu.