Jeyes do Česka vstoupil v roce 2006, v České republice postavil závod za 87 miliónů korun. Odbyt zajistil i místním subdodavatelům, od nichž odebírá například plastové obaly, lepenku nebo suroviny pro výrobu.

"V současné chvíli vedení firmy zjišťuje, zda by o kadaňský výrobní podnik neměla zájem některá jiná společnost podnikající v tomto oboru; ta by pak případně zvážila pokračování výroby," uvedl zástupce firmy Tomáš Hečko. Důvodem ke zrušení výroby je její ztrátovost.

Podle ředitele krajského úřadu práce Radima Gabriela bude firma propouštět ve vlnách.