Růst výdajů byl ovlivněn především zvýšením výdajů na dávky důchodového pojištění (meziročně o 21,3 miliardy Kč). To ovšem bylo zapříčiněno i zvýšením počtu předčasných důchodců v souvislosti se změnami ve výpočtu důchodů, které platí od loňského září.

Kvůli vládnímu opatření reagujícímu na nález Ústavního soudu o nutnosti posílit princip zásluhovosti v penzijním systému má teď většina nových důchodců nižší penze než předtím, a mnozí lidé se proto snažili odejít do starobního důchodu ještě za starých podmínek.

V menší míře se loni navýšily výdaje v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek pro osoby se zdravotním postižením. V případě dávek státní sociální podpory, podpor v nezaměstnanosti, příspěvku na péči a dávek nemocenského pojištění výdaje meziročně poklesly.

Nejvíc na důchody

Celkové výdaje na důchody dosáhly loni 359,1 miliardy Kč. To je bezmála 80 procent všech prostředků na sociální výdaje MPSV v roce 2011.

Na dávky nemocenského pojištění (nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) bylo loni vynaloženo 21,5 miliardy Kč, když úřady evidovaly 1,33 miliónu případů ukončené dočasné pracovní neschopnosti. Ve srovnání s rokem 2010 došlo k poklesu výdajů o 1,3 miliardy.

Na podpory v nezaměstnanosti bylo celkem uvolněno 10,3 miliardy Kč, což bylo o 3,1 miliardy méně než předloni. Tento pokles byl podle MPSV ovlivněn především nižším průměrným počtem lidí s podporou v nezaměstnanosti (pokles ze 163,5 tisíce v roce 2010 na 132,4 tisíce v roce 2011) a snížením průměrné měsíční výše podpory v nezaměstnanosti. Ta meziročně poklesla z předloňských 5698 korun na 5586 Kč.

Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc) činily v roce 2011 zhruba pět miliard Kč, což představovalo meziroční nárůst o 1,1 miliardy.

Přibylo rodin v hmotné nouzi

„Důvodem tohoto zvýšení byl nárůst počtu domácností v hmotné nouzi (v roce 2011 v průměru šlo o 91 tisíc domácností, o 12 tisíc více než v roce 2010), omezení nároku na sociální příplatek v systému státní sociální podpory (s dopadem do systému pomoci v hmotné nouzi) a růst cen v oblasti bydlení,“ uvedlo MPSV.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením byly v roce 2011 vyplaceny v objemu 1,9 miliardy Kč, což bylo zhruba o sto miliónů korun více než v roce předchozím. Výdaje na příspěvek na péči v roce 2011 meziročně poklesly o 1,5 miliardy na 18,1 miliardy Kč. Tento pokles byl způsoben především snížením výše příspěvku v prvním stupni závislosti u osob starších 18 let od ledna 2011 z původní částky 2000 Kč na 800 Kč.

Vláda ušetřila i na podporách

Na dávky státní sociální podpory bylo loni uvolněno 36 miliard Kč, stát tak proti předloňsku ušetřil 4,8 miliardy. Tento pokles souvisí hlavně s vládními škrty z loňského ledna. Jde například o omezení nároku u porodného na prvorozené dítě v rodině s rozhodným příjmem do 2,4násobku životního minima rodiny, zúžení nároku na sociální příplatek na rodiny se zdravotně postiženým členem či o úpravy rodičovského příspěvku.