Jak ukázal průzkum, oproti loňskému roku výrazně vzrostl počet lidí, kteří uspoří měsíčně do 2500 korun. Nárůst způsobil přesun z vyšších kategorií, kde lidé spořili ještě více.

Zatímco loni dokázalo nad 2500 korun spořit 28 procent dotázaných, letos už je to jen 20 procent. Medián úspor, což je střední hodnota mezi největší a nejmenší spořenou částkou, činí podle průzkumu 500 Kč.

Na rozpočtech domácností se tak podepisují rostoucí ceny nutných výdajů domácností. Inflace v únoru vzrostla na 3,7 procenta, a pokud lidé používají například plyn k vaření nebo topení, zaplatí za něj ročně až o čtvrtinu více.

Na Slovensku jsou důvody, proč přes 40 procent dotázaných neušetří ani euro, obdobné jako v Česku. Nominální růst mezd totiž stírá inflace, která dosahovala v listopadu na Slovensku 4,6 procenta.