Na začátku května 2011 rozhodla vláda, že se Letiště Praha vloží do ČAH ve dvou fázích, aby nedošlo k porušení zákona zakazujícího privatizaci Letiště Praha. V první fází se loni v říjnu ze společnosti Letiště Praha odštěpily nemovitosti, které byly fúzí spojeny s ČAH. Druhou fází pak bylo výše zmíněné vložení 100 procent akcií. „Základní kapitál společnosti ČAH se v důsledku vkladu akcií zvýší na hodnotu 26,944 miliardy korun,“ uvedla Lagronová.

Vedle Letiště Praha jsou v tuto chvíli součástí skupiny ČAH již společnosti Czech Airlines Handling, CSA Services a Holidays Czech Airlines. K dokončení celého procesu vytváření holdingu zbývá ještě do ČAH převést společnost Czech Airlines Technics a také samotné České aerolinie (ČSA). „Obě dvě společnosti by se tak mohly stát součástí ČAH do konce prvního pololetí tohoto roku,“ sdělila mluvčí

Prvním krokem k vytvoření holdingové struktury bylo usnesení vlády z konce listopadu 2010, kdy kabinet schválil vytvoření holdingového uspořádání vybraných společností vlastněných státem v oblasti letecké přepravy a pozemních služeb včetně společností Letiště Praha a ČSA.

V březnu 2011 vznikla akciová společnost ČAH zápisem do obchodního rejstříku. V říjnu 2011 bylo holdingové uspořádání schváleno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.