„Vzhledem k našim zkušenostem bych chtěl spotřebitelům doporučit, aby účast na podobných akcích řádně zvážili,“ okomentoval ústřední ředitel ČOI Jan Štěpánek výsledky loňských kontrol.

Nejrůznější společnosti, které nabízejí průměrné zboží za nadprůměrné ceny a za účast na těchto akcích nabízejí různé dárky, obědy zdarma, výlety za historií a jiné kulturní nebo kulinářské zážitky, cílí svůj zájem podle mluvčí ČOI Miloslavy Fléglové zejména na účastníky ve věku nad 60 let.

Hlavně nenápadně

Mnoho z těchto akcí se odehrává v utajení – na pozvánkách proto není uvedeno místo a čas odjezdu, místo konání ani jméno firmy, která prezentuje svoje výrobky. Důvod spočívá podle mluvčí v mnoha případech kvůli tomu, aby zvláštní praktiky prodeje nebyly odhaleny žádnou nepovolanou osobou.

Například při 16 kontrolách ve Středočeském kraji a na území Hl. m. Prahy zjistili inspektoři porušení předpisů ve 100 procentech případů. V důsledku toho uložila ČOI loni celkem 97 pokut o celkové částce 2 479 500 korun

Nátlaku se senioři brání hůř

„Pokuty ukládané řádově ve výši desítek až set tisíc korun plně odpovídají  vysoké společenské nebezpečností protiprávního jednání prodávajících, jehož se dopouštěli vesměs vůči spotřebitelům vyššího věku, kteří se jen výjimečně dokážou nátlaku a manipulaci školených reprezentantů dostatečně bránit,“ sdělila Fléglová.

A s jakými problémy se inspektoři setkali nejčastěji? Podstatnou část tvořilo používání nekalých obchodních praktik či neposkytování řádných informací o podmínkách reklamace. Za zmínku rozhodně stojí i omezování vstupu některým účastníkům na tyto akce či neposkytnutí součinnosti.

„Výsledky kontrol za rok 2011 opět potvrdila, že předváděcí prodejní akce patří nadále k nejproblematičtějším formám prodeje na území České republiky,“ dodala Fléglová s tím, že ČOI bude v kontrolách pokračovat i letos.