Naopak více než polovina Italů nebo Slováků uvádí, že největší část svého příjmu utratí za potraviny. Pro Čechy je jídlo nejvyšší položkou v měsíčním rozpočtu v 35 procentech. Dá se tedy říct, že u tří čtvrtin evropských domácností tvoří nejvyšší podíl na rozpočtu právě náklady spojené s bydlením a nákupem potravin.

Průzkum také ukázal, že pro 20 procent českých domácností jsou největší položkou rozpočtu náklady na energie, což je nejvyšší podíl ze všech sledovaných zemí.

"Každá domácnost, potažmo i jednotlivec, by měla mít vytvořenu finanční rezervu pro případ neočekávaných situací. Uvádí se, že ta by měla v ideálním případě tvořit alespoň šestinásobek měsíčního příjmu," připomněl ředitel retailové části ING Bank ČR Libor Vaníček.

Podle Vaníčka je proto vhodné odkládat pravidelně stranou menší, třeba i jen stokorunové částky.