Všechny zmíněné výrobky, konkrétně rakouská šunka, maďarský salám a slovenské klobásy, byly podle Urbánkové okamžitě staženy ze sítě prodejen Albert. Se společností Mecon Group společnost Ahold ukončila na základě této události spolupráci. Na chybně označené výrobky upozornili kontroloři KVS v pondělí, den poté byly staženy z prodeje [celá zpráva].

Ahold rovněž připomíná, že informace veterinární správy byla poskytnuta médiím, aniž by o nálezu byla informována samotná společnost. "Kontrolní úřad nám tak neumožnil učinit rychlá opatření na ochranu našich zákazníků," řekla mluvčí Aholdu Judita Urbánková.

"Chybným postupem Krajské veterinární správy, zaviněným příslušným pracovníkem v místě dozoru, nabyly některé sdělovací prostředky dojmu, že společnost Ahold přes sdělená zjištění neprovedla potřebná opatření a dále špatně označené potraviny prodávala. Ve skutečnosti tato společnost byla seznámena s výsledky šetření až poté, co byla informace medializována," vyjádřila svou omluvu Státní veterinární správa (SVS).

Podle mluvčího SVS Josefa Dubna však faktem zůstává, že zjištěné nedostatky nalezeny byly a týkají se klamavého značení na etiketě.