Fitch takto označil dluhopisy, které země vydala po výše zmíněné výměně dluhopisů držených soukromými věřiteli. U dalších dluhopisů, třeba dluhopisů vydaných podle zahraničních zákonů, nebo u kterých nebyla ještě výměna dohodnuta, zůstává rating v kategorii C až do 11. dubna, kdy by mělo být dohody dosaženo.

Fitch již při snižování ratingu na C avizoval, že jakmile bude výměna dluhopisů dokončena, hodnocení země opět zlepší. Rating Řecka však i nadále zůstává ve vysoce spekulativním pásmu a jeho dluhopisy jsou rizikové. Jedna vlaštovka jaro nedělá, změna ratingu však ukazuje, že Fitch ohodnotil snahu Atén problém řešit.

Řecko se snaží vyřešit závažnou dluhovou krizi. Aby získalo druhou půjčku a vyhnulo se státnímu bankrotu, zavedlo radikální škrty veřejných rozpočtů. Snížily se minimální mzdy i důchody.

Boj proti podvodům s důchody a sociálními dávkami

Řecko se také pustí do sčítání důchodců mezi bývalými státními zaměstnanci. Chce vyřešit problém s mrtvými dušemi. V Řecku se poslední dobou rozmnožily případy podvodů spojených s pobíráním důchodů. Hlavní důchodová pojišťovna IKA, která je v trvalém deficitu, zjistila, že vyplatila důchody v celkové hodnotě 1,8 miliónu eur 1400 osobám narozeným před rokem 1920, které jsou již léta po smrti.

Podvody se dotýkají i dalších sociálních odvětví. Podle řeckého tisku úřady například zjistily nezvykle vysoké množství slepců na jednom z řeckých ostrovů. Z medicínské kuriozity se ale vyklubalo podvodné čerpání sociálních dávek.