K výměně dluhopisů se ve stanoveném termínu přihlásilo téměř 86 procent věřitelů, kteří vlastní státní dluhopisy vydané podle řeckého práva. Řecko se tak na poslední chvíli vyhnulo neřízenému státnímu bankrotu.

Zájem o nové státní dluhopisy, s nimiž se hned začalo obchodovat, ale není valný. To naznačuje, že obavy ze státního bankrotu Řecka, případně z rozpadu eurozóny, nejsou ani zdaleka zažehnány. Objemy obchodů jsou nízké a investory nelákají ani vysoké výnosy. Ty jsou mezi státními dluhopisy v případě Řecka teď jedny z nejvyšších na světě.

Podpis ještě tento týden

Atény si legislativním dodatkem zajistily, že na výměnu dluhopisů budou muset přistoupit i ti držitelé, kteří s návrhem nebudou souhlasit. Celkově tak Řecko restrukturalizuje 95,7 procenta dluhu.

Zbytek jsou papíry, které byly vydané podle jiného než řeckého práva a jejich držitelé nejsou vázáni žádnou doložkou o společném postupu.

Podle německého ministra financí Wolfganga Schäubleho bude druhý záchranný plán pro Řecko ve výši 130 miliard eur podepsán během tohoto týdne.