U 364 kilogramů rakouské Berger tradiční šunky nejvyšší jakosti nesedělo zařazení, když nešlo o "nejvyšší jakost", nýbrž o "výběrovou" šunku, připomněl Duben.

U 140 dvousetgramových salámů Csabai z Maďarska bylo místo deklarovaných „maximálně 48 % tuku“ prokázáno 56,6 procenta. Laboratorními testy bylo u tohoto maďarského salámu, stejně jako u 3164 kilogramů Mecom Uherské klobásy ze Slovenska, navíc zjištěno nedeklarované strojně oddělené maso, konkrétně drůbeží separát.

"Ve správním řízení Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj provozovateli zakázala výrobky uvést do oběhu a uložila pokutu ve výši 20 000 korun," připomněl Duben s tím, že se jednalo o distribuční centrum společnosti Ahold, která provozuje potravinové řetězce Albert.

"Zmíněné výrobky byly okamžitě staženy ze sítě prodejen Albert. Krajskou veterinární správou jsme doposud nebyli o nálezu informováni, ani nedošlo k zahájení řízení," uvedla mluvčí společnosti Ahold Judita Urbánková s tím, že značky jako je Berger nebo Czabahus jsou kvalitní prémiové výrobky renomovaných výrobců.

"Tímto pochybením došlo ze strany dodavatelů k porušení sjednaných obchodních podmínek. Nyní jsme s dodavateli v jednání a zjišťujeme jejich stanovisko," doplnila Urbánková.

Podle Dubna je uvádění nesprávných údajů při označování potravin v podstatě klamáním zákazníků. Jak mluvčí uvedl, z pohledu státního veterinárního dozoru se nezdá, že by problémů s potravinami přibývalo. "Jelikož je tomuto tématu v současné době věnována velká pozornost, rozhodli jsme se zveřejňovat i takovéto drobnější případy, které běžně řeší krajské veterinární správy, aby zákazníci viděli, že státní veterinární dozor funguje tak, jak má," doplnil Duben pro Novinky.