Na letištích a na palubách letadel bude možnost nakupovat zboží bez daní i po vstupu do EU, ale pouze pro cestující, kteří poletí do zemí mimo unii. Podnikatelé v bezcelních obchodech na hraničních přechodech měli k 31. prosinci loňského roku provést za účasti celního úřadu inventarizaci všeho nezdaněného zboží. Zboží, které nebude do 31. března letošního roku prodáno, pak po tomto datu přejde pod celní dohled až do doby zaplacení daně. Obchody v tranzitním prostoru mezinárodních letišť tuto inventarizaci musí provést následující pracovní den po vstupu České republika do Evropské unie, tedy v pondělí 3. května.

Úlevy dopravcům

Novým zákonem přijatým Sněmovnou 11. února se rovněž upravuje zákon 16/1993 Sb o silniční dani. Úprava počítá s úlevami pro kamióny. Dopravci tak za nákladní automobily, které splňují přísnější normu Euro 3, budou do 31. prosince 2006 platit o 66 procent nižší daň. Vozidla splňující normu Euro 2 budou do 31. prosince 2005 platit daň o 60 procent nižší. U automobilů registrovaných v České republice do 31. prosince 1989 se daň naopak 15 procent zvyšuje.

Až 100procentní úlevu na dani zákon umožňuje dopravcům uplatnit u vozidla, které je výlučně používané ke kombinované přepravě (část po silnici, železnici či vodní cestou). Další úlevy jsou poté odstupňovány podle počtu uskutečněných v kombinované přepravě. Za vozidlo, které uskuteční více než 120 jízd, je tak možné nárokovat 90procentní slevu. Nejnižší sleva ve výši 25 % počítá s uskutečněním minimálně 31 jízd.