V současné době DPP vypovídá smlouvy dvěma společnostem, které pro něj zajišťovaly mimo jiné servis elektrických spotřebičů a strojů a zařízení. Řádově tak dojde k úsporám ve výši desítek miliónů korun.

„Snažíme se také domluvit s firmami, s nimiž jsme dlouhodobě smluvně vázáni ke spolupráci a nemalým finančním plněním, tyto smluvní vztahy zkrátit, případně jinak upravit, aby pro DPP nebyly nevýhodné,“ uvedla pověřená ředitelka DPP Magdalena Češková s tím, že u mnohých smluv je potřeba domluvy obou stran, neboť smlouvy jsou jen těžko vypověditelné.

Mezi další úsporu patří zrušení objednávky upgradu softwaru, který je využíván v oblasti personalistiky, za téměř 10 miliónů korun. Díky zafixování cen nafty DPP navíc ušetřil za letošní leden a únor celkem 12,5 miliónu korun.

V minulosti tiskla pro DPP papírové jízdenky společnost Neograph, s níž DPP v závěru loňského roku ukončil smlouvu. Pro DPP v současné době tiskne jízdní doklady Státní tiskárna cenin, čímž dojde k měsíční úspoře 900 000 korun.

DPP letos na provoz chybí 700 miliónů korun, o které mu byla snížena dotace od města. „Musíme hledat další rezervy, musíme zastavit zbytné marketingové projekty, zredukovat právní a poradenské služby,“ uvedla již dříve Češková. Pražský dopravní podnik je největší městskou firmou, na provoz letos od města obdržel 10,243 miliardy korun.