Oslovení vrcholoví manažeři předpovídají globální ekonomice negativní vývoj. Polovina z nich se domnívá, že se situace nezlepší, dokonce odhadují, že se nebezpečně přibližuje druhá Velká hospodářská krize, podobná té z 30. let minulého století.

Více než tři čtvrtiny respondentů navíc očekává, že minimálně jedna členská země eurozóny nebude schopna splácet své závazky, a s největší pravděpodobností se tak ještě letos ocitne na pokraji bankrotu.

Důležitá je efektivita

Z průzkumu dále vyplynulo, že většina podniků nadále omezuje náklady a zaměřuje se na efektivitu výroby. Největší priority vedení firem nyní přisuzují potřebě zavádět změny ve fungování podniku, aby došlo ke snížení nákladů.

„Ani v České republice se obecné trendy v řízení firem příliš neliší. Podle výsledků průzkumu mají místní respondenti jen vyšší ambice měnit provoz podniku tak, aby dosáhli ještě nižších nákladů,“ připomněl Jan Žůrek ze společnosti KPMG Česká republika.

Motivace zaměstnanců

Průzkum dále odhalil nízkou připravenost manažerů na případnou krizi eurozóny. Celých 36 procent na negativní vývoj zatím překvapivě nehodlá vůbec reagovat. Necelá čtvrtina uvedla, že určité plánování pro případ, že by krize nastala, probíhá na skupinové úrovni.

„Jedním z pozitivních výsledků průzkumu je, že se firmy mnohem více zaměřují na podporu talentů a řízení lidských zdrojů. Jestliže dochází k omezení růstu, je logické, že se vedení snaží zaměstnance motivovat, aby nebyla ohrožena samotná obchodní činnost,“ doplnil Žůrek.