Za lepším výsledkem než loni jsou podle MF zejména meziročně vyšší daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení. V samotném únoru hospodaření rozpočtu skončilo ve schodku 37,5 miliardy korun.

Celkové příjmy rozpočtu ke konci února meziročně stouply o 6,2 procenta na 167,5 miliardy korun. Daňové příjmy se zvýšily o 9,2 procenta na 77,3 miliardy korun.

Na dani z přidané hodnoty (DPH) stát v lednu a únoru vybral 29,2 miliardy korun, meziročně o 6,3 procenta více. Inkaso spotřebních daní ke konci února stouplo o téměř 14 procent na 26,5 miliardy korun.

Z daně z příjmu právnických osob rozpočet inkasoval ke konci února jednu miliardu korun, tedy o 0,2 miliardy korun méně než loni. Na daních z příjmu fyzických osob stát získal 17,8 miliardy korun, tedy o 9,7 procenta více než loni. Na pojistném na sociální zabezpečení stát ke konci února vybral 61,8 miliardy korun, meziročně o 3,6 procenta více.

Celkové výdaje státu v meziročním srovnání stouply o 1,9 procenta na 184 miliard korun. Na úrocích ze svého dluhu stát ke konci února zaplatil v meziročním srovnání o 0,7 miliardy korun více, tedy 4,1 miliardy korun.