„Vysoký podíl firem, kterým hrozí krach a velmi nízký počet společností hodnocených v kategorii ,vynikající‘ svědčí o vysoké rizikovosti a náročnosti podnikání v sektoru zemědělství,“ uvedla k výsledkům studie analytička agentury Čekia Petra Štěpánová. Jako problematické vidí především dlouhodobé snižování podílu zemědělství na národním hospodářství.

„Příčiny lze spatřovat zejména v sílících konkurenčních tlacích a dodatečných investicích nutných pro dodržení platných norem kladených na technologii chovatelských zařízení, zachování životního prostředí a dalších hygienických předpisů,“ sdělila Štěpánová s tím, že po vstupu do EU a otevření trhu se české zemědělství potýká také s přílivem levnějších potravin ze zahraničí.

Ubývá prasat a skotu

Analytička rovněž připomněla nedostatečný odbyt na domácím trhu a nízké, případně nestabilní výkupní ceny, které přispívají až k úplnému ukončení činnosti. „Pokles objemu zemědělských komodit se týká především živočišné výroby, především chovu prasat a rovněž chovu skotu,“ doplnila Štěpánová.

V zemědělství aktuálně podnikají převážně „rizikové“ subjekty, u kterých je vyšší míra rizika nesplácení úvěrů a existuje zde vysoké nebezpečí prodlení při plnění závazků. Podle metodiky Čekia je v ratingovém stupni „rizikové“, CCC až C, hodnoceno 48,8 procenta společností, což je o 123 procent více než v rámci ČR celkově.

Naopak „vynikajících“ společností s ratingem AAA až A v zemědělství působí jen 13,7 procenta, což je v relativním srovnání o 37 procent méně oproti tuzemské podnikatelské základně jako celku.