Už před časem udělila nejvyšší možnou pokutu 20 miliónů korun a zakázala další činnost například společnosti Capital Partners. Ta kolem sebe soustředila zprostředkovatele, kteří klienty nutili do obchodování jen proto, aby od nich mohli maximálně vybírat poplatky.

Počet stížností na makléře se nyní zvýšil, hlásí ČNB.

Důchodce přišel o 4,5 miliónu

Jedna z konzultačních firem Právo upozornila na příběh sedmdesátiletého muže z Ostravska. Ten mezi lety 2006 až 2011 investoval prostřednictvím jednoho významného obchodníka pět miliónů korun.

V prvních třech letech, kdy měl nejmenovaný makléř ostravského klienta v péči, provedl na jeho účtu v průměru tři obchody týdně. Na poplatcích za všechny provedené transakce pak vyinkasoval částku, která odpovídala 91,66 % průměrné hodnoty celé pětimiliónové investice.

Z ní tak investorovi z Ostravska nakonec zůstalo jen 417 tisíc korun. „Během investování přitom broker porušil odbornou péči a investora mj. dostatečně neinformoval o rizicích spojených s každou investicí,“ sdělil Právu jednatel společnosti KLV Consulting Pavel Kočálka, který stál u zrodu kritizovaného obchodního modelu Capital Partners.

Počet stížností na brokery roste

Ostravský investor se stal obětí tzv. nadměrného obchodování, tedy nekalé praktiky spočívající v tom, že obchodník nesmyslně nabádá nepoučeného investora k co nejčastějším transakcím. Za ně si pak bere provize.

Podle ČNB patří mezi nejčastější prohřešky obchodníků s cennými papíry. Dále centrální banka šetří i nekvalifikované poskytování investičního poradenství, neposkytování zákonem předepsaných informací o rizicích nebo naopak poskytování informací nepravdivých, klamavých či zavádějících.

„Podněcování zákazníků k nadměrnému obchodování, tzv. churning, považuje Česká národní banka za závažný problém kapitálového trhu,“ sdělil Právu Tomáš Zimmermann z tiskového oddělení centrální banky. Podle ČNB jde o „porušení zákonné povinnosti obchodníka jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků“.

Nynější nárůst počtu stížností na churning je podle Zimmermanna důsledkem především toho, že se několik firem zaměřilo na podnikání spočívající ve vymáhání finančních kompenzací od obchodníků s cennými papíry, jejichž zákazníci se cítí být churningem poškozeni.

Zimmermann připustil, že prokázat makléři vinu bývá pro centrální banku často poměrně složité. Některé stížnosti jsou podle něj také neoprávněné. „Někdy je zjevné, že se v problematice investování na kapitálovém trhu i příslušného investičního nástroje, na kterém utrpěl ztrátu, zákazník dobře orientoval. Stížnost ČNB je pak zneužívána jako účelový nástroj nátlaku na obchodníka s cennými papíry, aby vyhověl neoprávněnému požadavku na finanční kompenzaci,“ upozornil.

Zprostředkovatel hájí často jen své zájmy

ČNB již dříve odebrala povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry například i společnosti Afin Brokers, firmě BFC Capital pak za porušení povinností investičního zprostředkovatele udělila pokutu ve výši 7,5 miliónu korun.

Vyplácení odměn investičním zprostředkovatelům odvozených z objemu obchodů prováděných zákazníky, jimž investiční zprostředkovatel poskytuje investiční poradenství, podle Zimmermanna často vede k upřednostňování zájmů investičního zprostředkovatele před zájmy zákazníků. ČNB proto podle něj hodlá poskytování nepřípustných pobídek obchodníky s cennými papíry investičním zprostředkovatelům bez milosti postihovat.