Antimonopolní úřad o kartelu výrobců obrazovek rozhodl pravomocně koncem roku 2010. Bez pokuty vyvázl například Samsung, který o existenci kartelu poskytl úřadu informace.

Kartel výrobců obrazovek trval podle ÚOHS šest let. Firmy se na něm podílely různou dobu, což úřad při stanovení pokut zohlednil. Výrobci obrazovek se scházeli na jednáních řadu let. Jednání a kontakty mezi nimi započaly už před rokem 1998 a pokračovaly do roku 2004. Schůzky se konaly v asijských i evropských zemích.

Nejvíc dostal Technicolor

Na těchto schůzkách firmy podle ÚOHS jednaly zejména o cenách a vyměňovaly si citlivé obchodní informace. Jednání o cenách spočívalo ve stanovování cílových a minimálních cen, cenového rozmezí a cenových pravidel či udržování dohodnutých cen. Dodržování dohodnutých cen účastníci řízení následně kontrolovali.

Největší pokutu dostal od ÚOHS Technicolor, činí 13,858 miliónu korun. Další sankce pro jednotlivé firmy byly následující: Panasonic Corporation 10,373 miliónu korun, MT Picture Display 9,43 miliónu korun, Chunghwa Picture Tubes 6,4 miliónu korun. Toshiba Corporation měla původně zaplatit 11,726 miliónu korun. Soud ve čtvrtek pokutu snížil na 10,373 miliónu.