Jak ukázal průzkum, jen 12 procent generálních ředitelů českých firem se domnívá, že mají lepší inovační potenciál než jejich konkurenti ze západní Evropy. Opačného názoru je 46 procent ředitelů a zbytek je přesvědčen, že je na tom zhruba stejně.

„Technickými novinkami jsou tuzemské firmy často schopny dohnat i světové hráče. Do tohoto procesu je však nutné zapojit zaměstnance, zákazníky i obchodní partnery. Spolupracovat napříč sektorem či výrobním řetězcem se však české firmy musí ještě naučit,“ uvedl Jiří Moser z PwC Česká republika.

Vzájemnou spolupráci evropských výrobců v oblasti inovací zařadili čeští generální ředitelé až na čtvrté místo mezi nejúčinnějšími zbraněmi proti nízkonákladové konkurenci, zejména z Asie. Nejvíce věří vývoji nových výrobků a služeb, inovacím stávající produkce a novém přístupu k vedení.

Problémem je hlavně korupce

Hlavní konkurenční výhodou české ekonomiky je podle šéfů zdejších firem naše geografická poloha a stabilní ekonomické prostředí. Generální ředitelé hodnotí vysoko také kvalifikovanou pracovní sílu a stabilitu zdejšího finančního sektoru. Do první pětice konkurenčních výhod České republiky zařadili ještě náklady na pracovní sílu.

Jako konkurenční nevýhodu naší země označilo nejvíce dotázaných korupci. Následují administrativní zátěž či správa daní. Spokojeni nejsou ani s politickou stabilitou a podporou tuzemských výrobců.