Podle Rafaje pošta chybovala tím, že nedoručila jednomu z uchazečů, společnosti Elsag Datamat spa, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

"Tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky," uvedl Rafaj.

Zadávací dokumentace je podle něj nejvýznamnějším dokumentem, na jehož základě dodavatelé zpracovávají své nabídky. "Proto zákon ukládá zadavateli vymezit prostřednictvím zadávací dokumentace veškeré podrobnosti předmětu veřejné zakázky nezbytné k tomu, aby dodavatelé mohli zpracovat své nabídky," uvedl Rafaj.