Podle listu Wall Street Journal mělo k nepravostem docházet v letech 2007 až 2010. LIBOR (London InterBank Offered Rate) je zkratkou pro Londýnskou mezibankovní nabízenou sazbu. Touto sazbou se řídí komerční banky, pokud jde o půjčování peněz mezi sebou navzájem.

LIBOR je tak v podstatě páteří globálního finančního systému, neboť je používán ke stanovování dalších sazeb v objemu stovek biliónů dolarů. Tyto sazby si už určují banky samy a odrážejí se v cenách spotřebitelských úvěrů a hypoték.

Do manipulací měli být zapojeni rovněž obchodníci z dalších bank. Agentura Bloomberg udává finanční kolosy, jakými jsou americké banky JPMorgan a Citigroup, britské HSBC a Royal Bank of Scotland či německá Deutsche Bank.

Vydělá, kdo si vypůjčí

Jde o to, že banky mohly sazbu uměle snižovat, aby se levněji dostaly k finančním zdrojům. Podle šetření kanadských regulačních orgánů se měli zainteresovaní obchodníci z banky UBS domlouvat s kolegy z dalších bank, jak bude sazba LIBOR v Londýně na ten který den nastavena.

Pokud by se potvrdila pravdivost těchto obvinění, znamenalo by to porušení základních pravidel známých jako „Čínská zeď“. Ta mají zajišťovat, aby byly jisté činnosti v bankách od sebe odděleny, čímž má být zabráněno právě předávání informací mezi sebou navzájem.

Poté, co v předchozích letech musel švýcarský finanční ústav vydat desítky miliónů dolarů za všemožné druhy přestupků a pochybení, tak má na krku další obří skandál.