Průzkum názorů generálních ředitelů ukázal, že šéfové významných tuzemských firem se obávají vývoje globální ekonomiky. Téměř dvě třetiny z nich očekávají další zhoršení vývoje, jsou však přesvědčeni, že se dokážou prosadit a i letos dosáhnout růstu tržeb. Alespoň trochu v to věří více než polovina dotázaných.

I když české firmy nepatří globálně k největším, stále se nenaučily hledat si silné partnery či alespoň vzájemně spolupracovat. „České podniky stále dělají strategickou chybu, když se snaží vše dělat samy. Jsou příliš malé a na světových trzích doplňují kapacity větších hráčů či zaujímají pozice jen v okrajových segmentech,“ uvedl Petr Smutný z PwC Česká republika.

Práce by měla být

V loňském roce přibližně polovina firem zvyšovala počty zaměstnanců, necelá čtvrtina zachovala stavy a více než čtvrtina propouštěla. Porovnání s plány na rok 2011 tak ukazuje, že firmy většinou nabíraly více, než původně plánovaly, popřípadě méně propouštěly. Letos hodlá třetina firem udržet své stavy beze změn. Počet zaměstnanců se zvýší u 36 procent firem, klesne naopak u 32 procent.

„Rok 2008 roztočil spirálu pesimismu, kdy se firmy v panice zbavovaly i kvalitních, strategicky důležitých zaměstnanců, kteří jim za pár měsíců výrazně chyběli. Nyní se již poučily, úsporná opatření provádějí mnohem selektivněji a s ohledem na strategické potřeby v následujících letech,“ sdělil Andrew Krenek z PwC Česká republika.