„Cílem kontroly bylo zmapování možného výskytu salmonel, zejména rizikových sérotypů Salmonella enteritidiSalmonella typhimurium v chlazeném drůbežím mase, které v tržní síti přichází do přímého kontaktu se spotřebitelem,“ sdělil Spáčil.

Kontrola byla podle Spáčila zahájena mimo jiné i jako reakce na změnu evropského nařízení o mikrobiologických kritériích pro potraviny, která vstoupila v platnost k 1. prosinci 2011.

„Vzorky byly odebrány ze zboží domácího i zahraničního původu,“ připomněl Spáčil s tím, že všech 30 odebraných a laboratorně analyzovaných vzorků bylo vyhodnoceno jako vyhovující uvedenému nařízení. „Nebezpečné sérotypy salmonely nebyly v testovaném zboží přítomny,“ dodal mluvčí.