Celá záležitost souvisí s kartelem skupiny firem týkajícím se spínacích přístrojů izolovaných plynem. Společnosti se v letech 1988–2004 podle českých i unijních orgánů domlouvaly na zakázkách, sdělovaly si ceny a „rozdělovaly“ si teritoria působnosti. Třeba japonské podniky podílející se na dohodách nezasahovaly na evropský trh, zatímco ty evropské zase na japonský.

V lednu 2007 Evropská komise rozhodla dát kvůli kartelu 11 skupinám firem pokutu přes 750 miliónů eur (asi 18,8 miliardy korun). Mezi stiženými společnostmi byly třeba Toshiba, Fuji, Siemens či Mitsubishi.

Firmám se nelíbilo, že platí dvakrát

Následně český ÚOHS rozhodl, že účastníci kartelu porušili české předpisy ještě v době před vstupem ČR do EU, a proto jim v únoru 2007 udělil pokutu. Ta dosáhla na české poměry rekordních 979,2 miliónu korun pro celkem 16 firem z devíti nadnárodních holdingů. V dubnu téhož roku ÚOHS společnostem Areva T&D Holding a Siemens AG pokutu snížil. Souhrnná sankce 941,9 miliónu korun byla ale i tak nejvyšší v historii úřadu.

Následně se rozběhla právní bitva, neboť firmám se nelíbilo to, že by měly být za stejný přečin trestány dvakrát – jak Evropskou komisí, tak českým úřadem. „Soudní dvůr odpověděl, že český orgán pro hospodářskou soutěž může rozhodnout o protisoutěžních účincích, které vyvolala kartelová dohoda na území České republiky v době před jejím přistoupením,“ uvedl soud v prohlášení.