Nejde o oficiální čísla, ale pocházejí od velmi respektovaného zdroje. Zveřejnil je Michel Debout, profesor psychiatrie a forenzní vědy, který je považován za hlavní francouzskou autoritu na problematiku sebevražd.

Debout uvedl, že jeho odhad 750 je značně umírněné číslo, protože vzal v potaz jen faktor nezaměstnanosti. Krize má ale další dopady, jako je bída, dluhy a rozvody, což rovněž zvyšuje riziko spáchání sebevraždy.

Odborník na sebevraždy uvedl, že se rozhodl své údaje zveřejnit, protože je „velmi rozčílený“ údajnou apatií francouzské vlády. Poslední dostupné údaje národního ústavu pro zdraví a lékařský výzkum INSERM jsou z roku 2009 a stanovují roční počet sebevražd v zemi na 10 500. Tak vysoké číslo zařadilo Francii mezi země s nejvyšším počtem sebevražd v Evropě.

Historická souvztažnost mezi nezaměstnaností a sebevraždou je nepopiratelná, dodal profesor. „Toho nejhoršího se můžeme bát v letech 2012 a 2013, především mezi lidmi ve věku 40 až 55 let,“ řekl listu Le Monde.