„V rámci vzniku nerovnosti vozovky na dálnici D1 vznikly čtyřem žadatelům škodní události,“ uvedla pro Novinky mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Tři si zažádali o klasickou náhradu škody a jeden řešil škodní událost přes svoje havarijní pojištění.

„Všechny žádosti jsme uznali, jelikož došlo k závadě na naší komunikaci,“ doplnila Ledvinová s tím, že následně ŘSD všechny žádosti předalo k vyřízení pojišťovně Kooperativa.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Na D1 vznikl na silnici schod. Zdroj: Novinky.cz

Kooperativa prostřednictvím svého mluvčího Milana Káni uvedla, že zaregistrovala od ŘSD žádost sedmi motoristů, kteří nárokovali proplacení vzniklé škody na jejich vozidlech z pojištění odpovědnosti.

K proplácení se ovšem pojišťovna příliš nemá. „Abychom mohli vyplatit pojistné plnění z odpovědnostní pojistky našeho klienta, musí být prokázána jeho odpovědnost za vznik škody, tedy například zanedbání údržby či technologického postupu,“ sdělil pro Novinky Káňa.

Podle mluvčího ovšem ŘSD předložilo doklady o tom, že dodržovalo předepsané kontroly dálnice a vznik poškození na dálnici nemohlo předvídat nebo ovlivnit. „Nenese tedy za tuto škodu odpovědnost a pojišťovna plnění z jeho pojištění odpovědnosti v současnosti vyplatit nemůže,“ je přesvědčen Káňa.

Stížnosti v souvislosti s amortizací

Je to však právě Kooperativa, na kterou si podle časopisu dTest výrazně stěžují nespokojení motoristé. Důvodem je krácení jejich pojistného plnění při jimi nezaviněných autonehodách s odvoláním na tzv. amortizaci. „Kooperativa pojišťovna žádný skokový nárůst stížností na likvidaci pojistných událostí nezaznamenala,“ uvedl Káňa.

Podle právníka časopisu dTest Jana Votočka pojišťovna při výměně běžného náhradního dílu za nový v rozporu se zákonem snižuje pojistné plnění a cenu náhradního dílu proplácí jen zčásti. Poškozený si pak rozdíl mezi cenou a výší plnění musí uhradit ze svého. Pojišťovny přitom argumentují možným bezdůvodným obohacením na straně poškozeného, který by tak zdarma přišel k novému dílu namísto jeho dílu staršího.

Uhradit vše, či nikoli?

„Nález Ústavního soudu nabádá ke zvažování účelnosti a nezbytnosti nákladů vynaložených na uvedení poškozené věci do původního stavu, což rozhodně nelze interpretovat tak, že každý poškozený má automaticky právo na úhradu jakýchkoli nákladů na opravu,“ kontruje mluvčí s tím, že Kooperativa spolupracuje se sítí asi 1000 smluvních opraven, kde garantují kvalitu i cenu opravy.

Podle Votočky lze ale jen stěží předpokládat, že by se cena havarovaného vozidla výměnou náhradního dílu zvýšila, spíše naopak. „Pojišťovna musí uhradit všechny prostředky, aby bylo vozidlo použitelné, tak jako před nehodou. A je-li k tomu nutná výměna dílu za nový, musí zcela uhradit i tu,“ zakončil Votočka.