V loňském roce se zvýšily tržby v dopravě a skladování, a to zejména kvůli objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní dopravě. Její tržby stouply o 2,4 procenta. Zvýšení tržeb zaznamenala i letecká doprava a poštovní a kurýrní činnosti. Výrazně se propadly tržby ve vodní dopravě.

Mírný růst zaznamenaly tržby v ubytování, stravování a pohostinství. Podepsaly se na tom zejména vyšší tržby za ubytování, konkrétně o 5,9 procenta.

Tržby se dále snížily v oblasti informačních a komunikačních činností a v oblasti nemovitostí. Výrazně se propadly tržby v odvětví profesních, vědeckých a technických činností, a to o 9,1 procenta. Nejvýrazněji se projevil pokles v architektonických a inženýrských službách (o 11,4 procenta) a reklamních službách (o 10,2 procenta).

U administrativních a podpůrných činností se loni tržby zvýšily o 4,3 procenta. Stouply například tržby cestovních kanceláří, naopak pokles zaznamenaly bezpečnostní agentury.