Podle odborníků loni přispěla k větší těžbě poptávka po hnědém uhlí od elektráren, které zvýšily produkci po havárii japonské jaderné elektrárny Fukušima. K většímu využití uhelných elektráren vedly také nízké ceny emisních povolenek.

Severočeské doly, které patří do skupiny ČEZ, loni vytěžily 25,2 miliónu tun hnědého uhlí a získaly většinový podíl na trhu s hnědým uhlím. Severočeské doly zvýšily loni dodávky do uhelných elektráren ČEZ a vzrostla také poptávka od externích subjektů.

Těžba černého uhlí rostla v prvních třech čtvrtletích díky určitému oživení průmyslu. V posledním čtvrtletí ale některé podniky již podle analytiků začaly pociťovat vliv ekonomického útlumu, což se promítlo do těžby.

Tuzemská výroba koksu se loni zvýšila o 1,5 procenta na 2,58 miliónu tun. Podle analytiků se na těžbě koksu projevuje nepříznivý vývoj evropské ekonomiky.