Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách se v roce 2003 zvýšily o 5,4 %. Po listopadovém poklesu o 0,4% v prosinci meziročně vzrostly o 8,7%.

Na loňském růstu průmyslu se podílel například vstup zahraničních investorů a pokračující strukturální změny v průmyslu. Výrazně vzrostl objem výroby určené na vývoz a pokračovalo oživení v hutním a strojírenském průmyslu.

Průmyslová produkce vrostla v prosinci nejvýrazněji u pryžových a plastových výrobků, zpracování dřeva a výroby dřevařských výrobků a dále u výroby dopravních prostředků, zejména dílů a příslušenství motorových vozidel. Pokles byl zaznamenán především u výroby kufrů, tašek a lyžařské plastové obuvi. K dalšímu poklesu došlo u těžby hnědého uhlí a rašeliny.

Roste produktivita práce, klesá zaměstnanost

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v prosinci 2003 meziročně snížil o 41,9 tis. osob, tedy o 3,6 %. K poklesu došlo ve většině odvětví, zejména ve výrobě usní a výrobků z usní a výrobě textilií a textilních a oděvních výrobků. Naopak se zvýšila zaměstnanost v odvětví výroba pryžových a plastových výrobků a výroba elektrických a optických přístrojů.

Průměrná měsíční nominální mzda v prosinci 2003 činila 18 053 Kč a meziročně vzrostla o 7,0 %. Produktivita práce v průmyslu (tržby na jednoho zaměstnance) vzrostla o 12,8.

"Domníváme se, že v roce 2004 bude růst průmyslové výroby pokračovat. Tahounem průmyslu by měla být zejména zahraniční poptávka, která by měla pokračovat v postupném zotavování. Příznivě by se ale měl odrazit vliv slabší koruny, která bude pomáhat českým podnikům udržovat si svou konkurenceschopnost. Průměrné tempo růstu výroby v roce 2004 by se tak podle nás mělo pohybovat kolem 6,3%," sdělil Novinkám Vladimír Pikora, ekonom Volksbank CZ.